Sofia-Lifestyle.png

Киана Резиденс - Етаж 4

номер тип чиста м2 общи части м2 обща м2 статус
19 студио 40.97 14.17 55.14 продадено
24 студио 33.91 10.83 44.74 продадено
25 апартамент 42.13 13.46 55.59 продаден
26 апартамент 41.17 13.69 54.86 продаден
27 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
28 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
29 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
30 апартамент 39.64 13.44 53.08 продаден
31 студио 26.70 8.71 35.41 продадено
номер тип чиста м2 общи части м2 обща м2 статус
23 студио 40.97 14.17 55.14 продадено
24 студио 33.91 10.83 44.74 продадено
25 апартамент 42.13 13.46 55.59 продадено
26 апартамент 41.17 13.69 54.86 продаден
27 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
28 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
29 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
30 апартамент 39.64 13.44 53.08 продаден
31 студио 26.70 8.71 35.41 продадено
номер тип чиста м2 общи части м2 обща м2 статус
23 студио 40.97 14.17 55.14 продадено
24 студио 33.91 10.83 44.74 продадено
25 апартамент 42.13 13.46 55.59 продаден
26 апартамент 41.17 13.69 54.86 продаден
27 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
28 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
29 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
30 апартамент 39.64 13.44 53.08 продадено
31 студио 26.70 8.71 35.41 продадено
номер тип чиста м2 общи части м2 обща м2 статус
23 студио 40.97 14.17 55.14 продадено
24 студио 33.91 10.83 44.74 продадено
25 апартамент 42.13 13.46 55.59 продаден
26 апартамент 41.17 13.69 54.86 продаден
27 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
28 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
29 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
30 апартамент 39.64 13.44 53.08 продаден
31 студио 26.70 8.71 35.41 продадено
номер тип чиста м2 общи части м2 обща м2 статус
23 студио 40.97 14.17 55.14 продадено
24 студио 33.91 10.83 44.74 продадено
25 апартамент 42.13 13.46 55.59 продаден
26 апартамент 41.17 13.69 54.86 продаден
27 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
28 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
29 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
30 апартамент 39.64 13.44 53.08 продаден
31 студио 26.70 8.71 35.41 продадено
номер тип чиста м2 общи части м2 обща м2 статус
23 студио 40.97 14.17 55.14 продадено
24 студио 33.91 10.83 44.74 продаден
25 апартамент 42.13 13.46 55.59 продаден
26 апартамент 41.17 13.69 54.86 продаден
27 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
28 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
29 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
30 апартамент 39.64 13.44 53.08 продадено
31 студио 26.70 8.71 35.41 продадено
номер тип чиста м2 общи части м2 обща м2 статус
23 студио 40.97 14.17 55.14 продадено
24 студио 33.91 10.83 44.74 продадено
25 апартамент 42.13 13.46 55.59 продадено
26 апартамент 41.17 13.69 54.86 продаден
27 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
28 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
29 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
30 апартамент 39.64 13.44 53.08 продаден
31 студио 26.70 8.71 35.41 продадено
номер тип чиста м2 общи части м2 обща м2 статус
23 студио 40.97 14.17 55.14 продадено
24 студио 33.91 10.83 44.74 продадено
25 апартамент 42.13 13.46 55.59 продаден
26 апартамент 41.17 13.69 54.86 продаден
27 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
28 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
29 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
30 апартамент 39.64 13.44 53.08 продаден
31 студио 26.70 8.71 35.41 продадено
номер тип чиста м2 общи части м2 обща м2 статус
23 студио 40.97 14.17 55.14 продадено
24 студио 33.91 10.83 44.74 продадено
25 апартамент 42.13 13.46 55.59 продаден
26 апартамент 41.17 13.69 54.86 продаден
27 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
28 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
29 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
30 апартамент 39.64 13.44 53.08 продаден
31 студио 26.70 8.71 35.41 продадено

За цени се свържете с нас:
02 987 01 25

Bakproco Ltd.

Компания, регистрирана във Великобритания под номер 2898219
и Бакпроко ЕООД, ЕИК 131340774.