Sofia-Lifestyle.png

Киана Резиденс - Етаж 5

номер тип чиста м2 общи части м2 обща м2 статус
32 студио 40.97 14.17 55.14 продава се
33 апартамент 58.58 18.71 77.29 продадено
34 студио 44.80 15.19 59.99 продадено
35 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
36 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
37 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
38 апартамент 39.56 13.41 52.97 продаден
39 студио 26.70 8.71 35.41 продадено
номер тип чиста м2 общи части м2 обща м2 статус
32 студио 40.97 14.17 55.14 продава се
33 апартамент 58.58 18.71 77.29 продадено
34 студио 44.80 15.19 59.99 продадено
35 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
36 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
37 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
38 апартамент 39.56 13.41 52.97 продаден
39 студио 26.70 8.71 35.41 продадено
номер тип чиста м2 общи части м2 обща м2 статус
32 студио 40.97 14.17 55.14 продава се
33 апартамент 58.58 18.71 77.29 продаден
34 студио 44.80 15.19 59.99 продадено
35 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
36 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
37 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
38 апартамент 39.56 13.41 52.97 продаден
39 студио 26.70 8.71 35.41 продадено
номер тип чиста м2 общи части м2 обща м2 статус
32 студио 40.97 14.17 55.14 продава се
33 апартамент 58.58 18.71 77.29 продаден
34 студио 44.80 15.19 59.99 продадено
35 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
36 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
37 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
38 апартамент 39.56 13.41 52.97 продаден
39 студио 26.70 8.71 35.41 продадено
номер тип чиста м2 общи части м2 обща м2 статус
32 студио 40.97 14.17 55.14 продава се
33 апартамент 58.58 18.71 77.29 продаден
34 студио 44.80 15.19 59.99 продадено
35 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
36 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
37 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
38 апартамент 39.56 13.41 52.97 продаден
39 студио 26.70 8.71 35.41 продадено
номер тип чиста м2 общи части м2 обща м2 статус
32 студио 40.97 14.17 55.14 продава се
33 апартамент 58.58 18.71 77.29 продаден
34 студио 44.80 15.19 59.99 продадено
35 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
36 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
37 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
38 апартамент 39.56 13.41 52.97 продаден
39 студио 26.70 8.71 35.41 продадено
номер тип чиста м2 общи части м2 обща м2 статус
32 студио 40.97 14.17 55.14 продава се
33 апартамент 58.58 18.71 77.29 продаден
34 студио 44.80 15.19 59.99 продадено
35 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
36 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
37 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
38 апартамент 39.56 13.41 52.97 продаден
39 студио 26.70 8.71 35.41 продадено
номер тип чиста м2 общи части м2 обща м2 статус
32 студио 40.97 14.17 55.14 продава се
33 апартамент 58.58 18.71 77.29 продаден
34 студио 44.80 15.19 59.99 продадено
35 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
36 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
37 студио 26.97 9.15 36.12 продадено
38 апартамент 39.56 13.41 52.97 продаден
39 студио 26.70 8.71 35.41 продадено

За цени се свържете с нас:
02 987 01 25

Bakproco Ltd.

Компания, регистрирана във Великобритания под номер 2898219
и Бакпроко ЕООД, ЕИК 131340774.